Organizator:

Bezpieczeństwo danych a logistyka 4.0

Podziel się

Rosnąca popularność wysoce zaawansowanych rozwiązań technologicznych w branży logistycznej to dla przedsiębiorców nie tylko wyzwanie pod względem inwestycyjnym, ale także w kwestii bezpieczeństwa danych. Zapewnienie tego ostatniego to obecnie podstawa ciągłości funkcjonowania organizacji.

Obchodzony w tym tygodniu Dzień Bezpiecznego Internetu skłania do zastanowienia się nad poziomem bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwach logistycznych. Wysoka automatyzacja i digitalizacja procesów nie tylko pozwala na utrzymanie wydajności na wysokim i stałym poziomie, ale również wymaga inwestycji w zaplecze informatyczne. Koszty związane z zakupem i wdrożeniem oprogramowania i sprzętu, a także z podjęciem współpracy ze specjalistami w tej dziedzinie szybko zwracają się na korzyść przedsiębiorstwa. Nie można jednak zapominać o kwestii zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Nagła utrata kontroli nad nimi może prowadzić do przestoju w procesie produkcyjnym lub wycieku poufnych informacji, w efekcie których firma zostanie narażona na potężne straty finansowe i wizerunkowe.

 

- Wyzwania stojące przed branżą logistyczną, szczególnie te związane z technologią, w obecnych czasach są ogromne. Rozwiązania takie jak  IoT, WMS czy ERP powinny być wdrażane równolegle z zaawansowanymi systemami chroniącymi przedsiębiorstwo przed utratą danych i przestojem procesów – mówi Mateusz Nowakowski, Dyrektor Targów Modernlog. –  Chcielibyśmy poruszyć ten problem i rozpocząć merytoryczną dyskusję na targach Modernlog, które mogłyby stać się forum dot. bezpieczeństwa IT w logistyce. Zapraszamy wszystkich potencjalnych wystawców reprezentujących tę branżę do kontaktu.

Dbałość o bezpieczeństwo danych rozważać należy nie tylko pod względem finansowym lub wizerunkowym, ale także prawnym. Obowiązujące przepisy RODO wymuszają na organizacjach takie działania, jasno wskazując obowiązki przedsiębiorstwa i postępowanie w przypadku naruszenia integralności. Jednym z nich jest np. punkt 32 1c, nakazujący zdolność do możliwie szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.

Wszystkich zainteresowanych podniesieniem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji zachęcamy do udziału w targach Modernlog, które odbędą się już niedługo w Poznaniu!