Organizator:

Biznes ze Strefą Wystawcy jest skuteczniejszy i bezpieczniejszy

Podziel się

Przejrzyste reguły gry w dzisiejszym biznesie to gwarancja globalnego sukcesu. Grupa MTP i firma InfoCredit, partner serwisu Strefa Wystawcy, od lat promują ideę transparentności. Siłą platformy są wiarygodne dane i analizy biznesowe on-line.

Serwis Strefa Wystawcy zapewnia możliwość stałego sprawdzania danych o konkurencyjnych firmach. W trakcie targów lub po tuż po nich wystawcy mają  dostęp do informacji o kontrahentach. Dzięki raportom dostępnym w serwisie mogą zobaczyć jak radzą sobie branżowi liderzy czy konkurenci. Mogą także  sprawdzić kondycję finansową obecnych i potencjalnych dostawców lub odbiorców.

 

Dane o firmach i analizy branżowe dostarcza firma InfoCredit, partner serwisu Strefa Wystawcy. InfoCredit jest niezależną i najstarszą polską wywiadownią gospodarczą. Na naszym rynku działa od początku lat 90. ubiegłego stulecia. Od tego czasu zbiera, przetwarza i analizuje dane o podmiotach polskich i zagranicznych.

 

- Dla firm zagranicznych, poszukujących dostawców w Polsce, wiedza o kontrahencie to biznesowy kanon. Badania wiarygodności, prowadzone są tam od lat. W ostatnich latach pod tym względem wiele się w Polsce zmieniło.  To wiarygodność decyduje o wysokości kredytu kupieckiego, czy o zasadach ubezpieczenia należności. Coraz częściej szczegółowych informacji o polskim biznesie poszukują też instytucje badające wiarygodność polskich firm ubiegających się o zagraniczne zamówienia publiczne. Tylko firmy, które posiadają dobry rating, mogą zostać zaproszone do złożenia ofert. My takich danych dostarczamy, nie tylko polskim podmiotom, ale także  zagranicznym – mówi Iwona Surdykowska, prezes i założycielka InfoCredit.

 

InfoCredit dysponuje unikatową bazą danych na polskim rynku. Samych sprawozdań finansowych z lat 90. jest ponad 100 000. Dzięki temu możemy przedstawić historię rozwoju wielu polskich firm, będących filarami gospodarki, praktycznie od czasów transformacji. W bazach InfoCredit znajdują się nie tylko szczegółowe dane finansowe, ale także informacje o właścicielach, działalności, projektach unijnych, posiadanych flotach oraz o imporcie i eksporcie. Połączenie tych danych jest przydatne do tworzenia szczegółowych analiz, w tym także na potrzeby dokumentacji cen transferowych.

Dostęp do dwóch bezpłatnych raportów o firmach i informacji branżowych za pośrednictwem serwisu Strefa Wystawcy jest możliwy po zalogowaniu w ramach pakietu rejestracyjnego. Raporty znajdują się w zakładce do pobrania. Wystawcy otrzymują też specjalne ceny na kolejne, pakietowe zamówienia raportów o firmach.

 

Twórcy serwisu Strefa Wystawcy opracowali także zestaw nowoczesnych narzędzi, dzięki którym wystawcy MTP mogą prezentować się nie tylko w Poznaniu, ale przede wszystkim w internecie. W Strefie Wystawcy, po zalogowaniu, można załatwić wszelkie formalności związane z ekspozycją na targach w Poznaniu i zamówić dodatkowe usługi, także promocyjne. Nasz serwis ułatwia Państwu także dostęp z informacją o produktach i usługach do wybranych, ściśle sprofilowanych grup docelowych i osób decyzyjnych w firmach. Zapraszamy do współpracy: https://strefawystawcy.pl/pl/