Organizator:

Co warto wiedzieć o uldze na robotyzację?

Podziel się

Od 1 stycznia 2022 r. zaczęła obowiązywać ulga na robotyzację. Według ekspertów rynkowych ta nowa preferencja podatkowa powinna ułatwić firmom produkcyjnym decyzję o zakupie robotów, a tym samym przyspieszyć tempo robotyzacji polskiego przemysłu.

Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, żeby usprawnić produkcję. Ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym. Nowa ulga będzie obowiązywać przez 5 lat – od początku 2022 do końca 2026 r., czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022. Co ważne, poniesione koszty na robotyzację będzie można rozliczyć do 2030 r.

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od ich wielkości, którzy są opodatkowani:

 • według skali podatkowej;
 • podatkiem liniowym;
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga uprawnia do odliczenia dodatkowo od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Nie ma żadnych ograniczeń ilościowych w korzystaniu z ulgi na robotyzację (ulga obowiązuje przy zakupie pierwszego i każdego kolejnego robota od 2022 do 2026 r.). Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

Co podlega odliczeniu w uldze na robotyzację

Koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację to:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych;
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, funkcjonalnie z nimi związanych;
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer);
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych;
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.

Katalog kosztów kwalifikowanych jest jednak szerszy i obejmuje też m.in. usługi wdrożeniowe czy szkolenia pracowników.

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Żeby skorzystać z ulgi na robotyzację, należy złożyć wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu w urzędzie skarbowym w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

Ulgę można rozliczyć w kolejnych 6 latach podatkowych, w którym przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi, jeżeli w danym roku podatkowym:

 • przedsiębiorca poniósł stratę albo
 • dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia.

Źródło: Biznes.gov.pl, AIUT, Magazyn Przemysłowy MM