Organizator:

Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe patronem Modernlog

Podziel się

Do grona patronów branżowych targów ITM INDUSTRY EUROPE i Modernlog dołączył Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe, który jest od 2016 roku Krajowym Klastrem Kluczowym. To innowacyjne partnerstwo pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistycznej, transportowej i dystrybucyjnej.

Misją Klastra jest tworzenie i rozwój pomorskiego multimodalnego węzła logistycznego, położonego na szlaku korytarza Północ-Południe, w tym na szlaku VI paneuropejskiego korytarza transportowego oraz wspieranie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska w transporcie. Szczególnym priorytetem jest transport morski, posiadający wyjątkowe znaczenie dla rozwoju województwa.

Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe” w Gdańsku jest oddolną inicjatywą pomorskiego biznesu. 
Honorowym Przewodniczącym Klastra jest prof. Witold Andruszkiewicz – wybitna osobowość świata nauki i praktyki polskiej gospodarki morskiej i aktywny propagator rozwoju autostrad i portów. 
Motto klastra to hasło: MIARĄ KREATYWNOŚCI LUDZI JEST ICH GOTOWOŚĆ DO WSPÓŁPRACY.

Istnieje możliwość dofinansowania udziału w targach ITM INDUSTRY EUROPE i Modernlog dla Członków Klastra LTPP w ramach realizowanych przez Klaster projektach POIR Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych : „UWE – Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP oraz „AUCHIN- AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra na rynkach perspektywicznych”.

Informacje w sprawie dofinansowania i warunków uczestnictwa:

Marcin Wozbonowicz: tel. 780 094 481; e-mail: marcin.wozbonowicz@klasterlogtrans.pl