Organizator:

Logistycy wśród najpotrzebniejszych zawodów

Podziel się

Minister Edukacji Narodowej już po raz drugi ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Wśród nich wymieniono także magazyniera-logistyka i technika logistyka.

W tegorocznym raporcie publikowanym przez MEN znalazł się wykaz 24 zawodów, dla których zapowiadane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy oraz lista popytu na pracowników w wymiarze istotnym i umiarkowanym w skali wojewódzkiej. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Ma się to przyczynić do spadku bezrobocia wśród absolwentów tzw. „zawodówek”.

Na pierwszym miejscu publikowane są zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa w skali ogólnopolskiej. Wśród aż 24 pozycji możemy znaleźć m.in.: automatyków, elektromechaników, mechatroników i techników automatyków. Obecność tak zaawansowanych technologicznie specjalizacji wskazuje na to, że przemysł 4.0 rozwija się w Polsce z dużą dynamiką oraz potrzebuje coraz więcej rąk do pracy.

Logistycy potrzebni do pracy 

Druga część prognozy obejmuje zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego w podziale na województwa. Tutaj zawody  technika logistyka oraz magazyniera-logistyka pojawiają się bardzo często. Zapotrzebowanie na pracowników posiadających takie wykształcenie występuje we wszystkich województwach w wymiarze istotnym.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na kształcenie zawodowe w tym roku przekaże samorządom ok. 8 mld zł subwencji. W technikach kształci się obecnie 640 tys. uczniów, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia 195 tys. Dla porównania licealistów jest ok. 604 tys.