Organizator:

Modernlog i Smart Warehouse pod patronatem ILIM

Podziel się

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania od lat rozwija, promuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki i e-gospodarki. Pełni rolę polskiego centrum kompetencji w zakresie logistyki i gospodarki elektronicznej. Istniejący od 1967 roku Instytut objął branżowym patronatem targi Modernlog oraz konferencję Smart Warehouse.

Organizacja należy do sieci instytutów badawczo-rozwojowych przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Wspiera przedsiębiorstwa w efektywnym wdrażaniu globalnych standardów i nowych zastosowań opartych m.in. na kodach kreskowych.

Instytut uczestniczy w programach związanych z rozwojem handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce. Współpracuje z lokalnymi i krajowymi instytucjami gospodarczymi oraz jest członkiem stowarzyszeń branżowych. Instytut jest wydawcą czasopisma „Logistyka”, portalu Logistyka.net.pl, publikacji książkowych; organizuje kongresy logistyczne, seminaria i szkolenia. Prowadzi certyfikację logistyków i jest inicjatorem powołania Wyższej Szkoły Logistyki.

Instytut Logistyki i Magazynowania rozwija, promuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki i e-gospodarki.

Najistotniejszymi zadaniami Instytutu są: doskonalenie krajowego i europejskiego systemu logistycznego, tworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw, wdrażanie globalnego standardu komunikacji w łańcuchach dostaw (System GS1), poprawa obsługi logistycznej i bezpieczeństwa handlu internetowego, śledzenie ruchu, pochodzenia i autentykacji produktów, upraszczanie i elektronizacja procesów gospodarczych i administracyjnych, współtworzenie Internetu produktów, integracja środowiska logistycznego, rozwój i popularyzacja wiedzy logistycznej - czytamy na stronie Instytutu.