Organizator:

Na targach będzie bezpiecznie!

Podziel się

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rozwoju od 6 czerwca można organizować targi i kongresy przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. Na targach będzie bezpiecznie. Jak o to zadbamy?

 

 

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów targów, organizacja możliwa jest przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Jesteśmy w pełni przygotowani, by w nowych warunkach zaprosić na targi wystawców i gości.

– Wracamy do gry wierząc, że nic nie zastąpi bezpośrednich spotkań, rozmów i emocji towarzyszących targom. To będzie szczególna edycja ITM INDUSTRY EUROPE oraz Modernlog, ale pełna nowych pomysłów i inspirujących wydarzeń. Tegoroczne targi odbywają się pod hasłem: Przemysł ery cyfrowej. Trudna sytuacja z jaką boryka się obecnie światowa gospodarka wymusza w każdej branży konieczność zmian i implementacji nowoczesnych technologii. Innowacyjnych rozwiązań i wyjątkowej atmosfery jak zwykle nie zabraknie w Poznaniu! Gorąco zapraszam w listopadzie na coroczne święto przemysłu! – mówi Joanna Kucharska, dyrektor Grupy Produktów MTP.

Najważniejsze wymogi oraz przepisy sanitarne stosowane przez Grupę MTP:

Weryfikacja dokumentów uprawniających do wstępu i wjazdu na tereny MTP będzie prowadzona w sposób bezdotykowy.

Uczestnicy targów przy wejściu / wjeździe na tereny MTP będą poddawani bezdotykowemu mierzeniu  temperatury ciała oraz mogą zostać zobowiązani do złożenia na formularzu ankiety epidemiologicznej pisemnych oświadczeń o braku zachorowania wskutek zarażenia koronawirusem Covid-19 oraz braku kontaktu z inną zakażoną osobą.

Przebywający na terenach MTP są obowiązani do zasłaniania nosa i ust (maseczką, przyłbicą itp.), noszenia rękawiczek ochronnych (podczas montażu i demontażu oraz w trakcie dokonywania sprzedaży/zakupów), zachowania odległości minimum dwóch metrów w miejscach przebywania innych osób oraz mycia rąk i korzystania z preparatów dezynfekujących przy wejściu na teren wydarzenia oraz w strefach sanitarnych i gastronomicznych.

Uruchomione będą punkty sprzedaży jednorazowych maseczek oraz umieszczone w stosownych miejscach instrukcje mycia rak, dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i rękawiczek. Dokonywana będzie częsta dezynfekcja stref wspólnych (przestrzeń targów, punkty i lokale gastronomiczne, obiekty sanitarne), a zwłaszcza powierzchni dotykowych (np. klamki, poręcze, uchwyty, terminale w punktach kasowych, blaty).

Ciągi komunikacyjne pomiędzy stoiskami wystawców poszerzone będą do 4 metrów.

Zaleca się nie roznoszenie ulotek reklamowych i podobnych materiałów podczas targów.

Zasady przebywania / zachowania w strefach gastronomicznych (w lokalu / restauracji, ogródku):

  • obowiązek zdezynfekowania rąk przy wejściu do strefy,
  • obowiązek zasłaniania ust i nosa (np. maseczką) przy wejściu do strefy, podczas oczekiwania na posiłek oraz po konsumpcji,
  • obowiązek zachowania bezpiecznej odległości w kolejce do kasy (minimum 2 metry), z uwzględnieniem oznaczeń poziomych w strefie
  • dokonywanie płatności w sugerowanej formie elektronicznej (karta, BLIK),
  • zajmowanie miejsc siedzących / stolika przez maksimum 2 osoby, z zachowaniem bezpiecznej odległości (sugerowane jest zajmowanie miejsc po przekątnej stołu, a nie vis a vis).

Napoje i przekąski w otwartej strefie gastronomicznej będą serwowane w indywidualnych, jednorazowych opakowaniach.

MTP zapewnią podczas targów obecność zespołu medycznego  oraz odpowiednie pomieszczenie (odizolowane, zdezynfekowane, zamknięte) dla osoby z ewentualnym podejrzeniem infekcji / objawami infekcji w miejscu wyznaczonym.

Wszyscy przebywający na terenach MTP są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb bezpieczeństwa MTP odnoszących się do przestrzegania rygorów sanitarnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa (np. obowiązek ewakuacji, izolacji).