Organizator:

Pandemia katalizatorem digitalizacji

Podziel się

Digitalizacja firm przez ostatnie 20 lat przebiegała spokojnie, może nawet ospale, była traktowana jako temat ważny, ale nie pilny. Zmieniło się to w tym roku, w dużej mierze za sprawą ogólnoświatowej pandemii.

Jak wynika z raportu Twilio, przeprowadzonego wśród 2596 respondentów z Australii, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Singapuru, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA, 97% firm zdecydowało się przyspieszyć transformację cyfrową z powodu pandemii. Ankietowani ponadto wskazują, że obecna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że digitalizacja przyspieszyła w ich miejscu pracy o 1-4 lat (43%) i 6 lat (27%). 

Covid-19 otworzył drogę do digitalizacji nie tylko zmuszając firmy do zmiany w systemie pracy czy komunikacji, ale także obalił dotychczasowe bariery i obawy związane z cyfryzacją działalności. Jak podaje raport, wśród wymienianych przeszkód znalazły się brak zgody kierownictwa, brak jasnej strategii, niewystarczający budżet, brak czasu oraz niewystarczające umiejętności oraz biurokracja. 

79% respondentów podaje, że pandemia wpłynęła na wysokość budżetu na transformację cyfrową, z czego 29% z nich uważa, że był to wzrost dramatyczny. Oznacza to nie tylko, że w najbliższym czasie szansę na rozwój mają w dużej mierze dostawcy i instalatorzy nowych technologii. 

Pandemia a komunikacja 

W odpowiedzi na pandemię jedna trzecia firm zaczęła wdrażać platformy czatu na żywo lub interaktywnej odpowiedzi głosowej (IVR). Firmy oraz ich pracownicy oczekują także, że praca zdalna stanie się w niedalekiej przyszłości nie tylko możliwością, ale i koniecznością w niektórych sektorach. 

Ponad połowa firm (54 proc.) stwierdziła, że ​​COVID-19 spowodował skupienie się na komunikacji wielokanałowej, a 53 proc.  wprowadziło zupełnie nowe kanały komunikacji. 

Więcej: https://www.twilio.com/covid-19-digital-engagement-report