Organizator:

Patronat PISiL dla Modernlog

Podziel się

Miło nam poinformować, że Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISiL) dołączyła do grona patronów branżowych targów Modernlog.

Cieszymy się, że Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISiL) zdecydowała się po raz kolejny objąć targi Modernlog swoim patronatem. Jest to nie tylko ważny symbol poparcia dla prowadzonych przez nas działań, ale także wielki powód do dumy. Czujemy się zaszczyceni, mogąc już po razu drugi pochwalić się patronatem tak znakomitej organizacji, jaką jest Polska Izba Spedycji i Logistyki.

Działająca od 1993 r. Polska Izba Spedycji i Logistyki jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z usługami spedycyjnymi, logistycznymi i przewozowymi. W jej szeregach znajduje się ponad 130 podmiotów.

Główne cele i zadania jakie stawia sobie Izba to:

  • Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec międzynarodowych organizacji spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność dotyczy sfery zainteresowań zawodowych członków;
  • Zapewnienie dostępu do informacji krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
  • Organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów o tematyce będącej w sferze zainteresowań członków Izby.

Więcej o PISiL: https://pisil.pl/