Organizator:

Polish Supply Management Leaders partnerem Modernlog

Podziel się

PSML reprezentuje interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, działa na rzecz tworzenia w Polsce centrum kompetencji łańcucha dostaw na skalę Europy. Organizacja została tegorocznym partnerem branżowym targów Modernlog.

Polish Suppy Management Leaders to forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów to organizator takich projektów jak:

 

thumbnail_logo_ty100.png TOP YOUNG 100
thumbnail_logo_cloud_nine.png Cloud Nine
thumbnail_logo_psme.png

PSME

thumbnail_logo_cpo.png CPO
thumbnail_logo_procon_polzak.png Procon Polzak
thumbnail_logo_lider_zakupow.jpg Lider Zakupów

thumbnail_logo_dobry_przetarg.png

Dobry Przetarg

thumbnail_logo_polzak_marketing.jpg

Polzak Marketing

thumbnail_logo_sniadania_biznesowe.jpg Śniadania biznesowe
thumbnail_logo_warsztaty.png Warsztaty biznesowe