Organizator:

PSML kolejny rok Patronem Branżowym MODERNLOG

Podziel się

Z radością informujemy, że po raz kolejny PSML (Polish Supply Management Leaders) zostało Patronem Branżowym targów MODERNLOG.

PSML jest forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów. Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz, we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

Jako organizacja non profit reprezentuje interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, działając na rzecz misji budowania w Polsce centrum kompetencji w obszarze łańcucha dostaw na skalę Europy.

STRATEGIA PSML:

Dostarczanie programów, które będą realizowały misję. Bycie platformą startową dla inicjatyw rozwijanych przez członków i realizowanych w silnych partnerstwach z renomowanymi instytucjami i firmami, wykorzystując wzajemnie swoją skalę i zasięg.

Inwestowanie w młode pokolenie by ukształtować i rozwinąć nową grupę liderów łańcucha dostaw oraz wpływać na kształtowanie się profesjonalnych modeli łańcucha dostaw.

Jesteśmy dumni, że kolejny rok tak ważna instytucja dla polskiej branży logistycznej objęła targi MODERNLOG patronatem branżowym. 

Więcej o działalności PSML: www.psml.pl