Organizator:

Smart Warehouse czyli inteligentne rozwiązania dla magazynów na Modernlog

Podziel się

Optymalizacja pracy magazynu to wymierne korzyści dla firm. Podczas konferencji Smart Warehouse uczestnicy dowiedzieli się nie tylko czy, ale i jak inwestować w rozwiązania zwiększające wydajność. Poznali też konkretne historie wdrożeń. Nowy punkt na mapie wydarzeń targów Modernlog okazał się bardzo wartościowym miejscem spotkań dla osób poszukujących nowych produktów i trendów zgodnych z ideą logistyki 4.0.

Zamiast klasycznych prezentacji zaproponowano dyskusję panelową w duchu nowoczesnej komunikacji 4.0. W towarzystwie ponad dwustu uczestników konferencji, do rozmów w 4 panelach dyskusyjnych zaproszono przedstawicieli najważniejszych w Polsce wydawnictw branżowych oraz producentów, dostawców i beneficjentów rozwiązań w obszarze automatyki magazynowej. Konferencję otworzył Krzysztof Maśny z Castorama Polska i Kingfisher Group prezentując temat pt. Supply chain & logistics trends a przyszłość logistyków.

 

Wskazywał czynniki wpływające na rozwój łańcucha dostaw. Jako jeden z kluczowych wymienił e-commerce. Jak zauważył według najnowszych badań z uwagi na rozwój tego segmentu w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 10 lat będzie potrzeba zatrudnienia aż 400 tys. pracowników. Zwrócił uwagę na niepokojący aspekt rozwoju e-commerce. - Mimo, że wszyscy chcemy być ekologiczni to jednocześnie korzystamy z dobrodziejstwa e-commerce. Dlatego rośnie liczba opakowań. Zwroty towarów to kolejne opakowania, nie mówiąc już o branży odzieżowej, gdzie 40% odesłanej przez klientów odzieży nie nadaje się do ponownej sprzedaży –podkreślał.

Prelegent wskazał także jak istotna jest współpraca pomiędzy dostawcą, producentem oraz operatorem. – Automatyzacji nie wprowadza się tylko dla klienta, ale też dla zysku. Obecnie najwięcej inwestuje się w automatyzację magazynów. Żeby jednak zaoszczędzić musimy mieć dobrą analitykę – przekonywał.

IOT Software

Wykład był wprowadzeniem do pierwszego panelu konferencji Smart Warehouse pt.: IOT Software. Dyskutowano o internecie rzeczy i kierunku w jakim zmierza logistyka w tym zakresie. – Spotykamy się w Poznaniu, w sercu polskiej logistyki – witał uczestników Artur Olejniczak z Instytutu Magazynowania i Logistyki. Eksperci podkreślali, że polskie firmy dobrze radzą sobie z dostępnymi zasobami ludzkimi w firmach, ale pracowników zaczyna coraz bardziej brakować. Wskazywali, że idea internetu rzeczy oraz „smart warehouse” może być na ten problem znakomitym rozwiązaniem. Choć IOT jest stosunkowo młodą dziedziną to według danych z 2018 roku więcej wówczas było dostępnych urządzeń IOT niż telefonów komórkowych. Nadal jednak to tylko 3,5% wszystkich maszyn na świecie. Stąd potencjał tych rozwiązań jest obiecujący. – Idea IOT to optymalizacja pracy przy zmniejszeniu kosztów oraz zapobieganie awariom, zanim one w ogóle wystąpią. To technologia, która ma przyszłość w stosunku do topniejących zasobów ludzkich – mówił Tomasz Boruta z Gebhard Polska.

Dużo miejsca podczas panelu poświęcono zbieraniu danych i ich analizie. Eksperci wskazywali na brak jednolitych standardów w IOT. – My zbieramy dane, umieszczamy je w chmurze i analizujemy. Brakuje jednolitego standardu. Każda firma wysyła dane w różnym formacie. Dlatego mam nadzieję, że standaryzacja wpłynie znacząco na rozwój IOT. – mówił Łukasz Russak z HDH Polska.

- Jako Instytut zajmujemy się przede wszystkim tworzeniem rozwiązań, które mogą optymalizować procesy zachodzące zarówno w magazynach jak i w ekosystemie logistycznym. Wykorzystujemy technologie na rynku. – mówił Waldemar Osmólski z Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Paneliści byli zgodni, że nadal w małych firmach IOT to science fiction i, że to duże, globalne firmy są prekursorami internetu rzeczy. Dla nich to codzienność. Jako przykład podano rozwiązania firmy Amazon. – W industry 4.0, który bazuje na rozwiązaniach IOT takie rozwiązania się sprawdzają, ale w w ekosystemie logistycznym już nie do końca ponieważ to bardzo rozproszone środowisko – mówił Waldemar Osmólski.

Podczas konferencji zastanawiano się w jakim kierunku będzie zmierzać robotyzacja. Podkreślano, że maszyny nie są w stanie zastąpić człowieka. Mogą jednak znacznie wpłynąć na poprawę organizacji pracy i jej optymalizację. Temu służą odpowiednio stworzone algorytmy.

Technologie transportu

- Trendy w technologiach transportu wyznacza klient. To on wie najlepiej czego potrzebuje. My jako specjaliści musimy pomóc mu „ubrać” ten pomysł. Tak żeby był niezawodny i wydajny czyli po prostu smart. Technologia powinna być dobrze dobrana do procesów. Cały łańcuch dostaw musi być przemyślany i dopasowany do potrzeb- mówił Mikołaj Ruta z WDX. Sporo miejsca w panelu poświęcono wózkom AGV.

-Jesteśmy w stanie tak je zaprogramować aby uszanowały kulturę pracy w danej firmie. Tak by było bezpiecznie a działy BHP nie miały powodów do narzekań- mówił Małek z Europa Systems.

Nie zabrakło też pytań o najbardziej udane wdrożenia i pomysły firm zaproszonych do panelu.

- Pracujemy nad takim rozwiązaniem, które umożliwi załadunek w bardzo krótkim czasie. To będzie brakujące ogniwo łańcucha dostaw. Ten system zrewolucjonizuje rynek- zapowiadał Mikołaj Ruta.

Systemy składowania

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć tematu dotyczącego systemów składowania. Zaproszeni eksperci mówili o obecnych i najbliższych trendach w technologiach.

Jak podkreślano Polska jest obecnie najszybciej rozwijającym się krajem w Europie Środkowo-Wschodniej w intralogistyce.

–Nadeszła era magazynów- takim wnioskiem dzielili się z uczestnikami prelegenci.

– Rynek polski dojrzewa. Staramy się minimalizować koszty składowania. To droga w stronę optymalizacji procesów, jednak nie rewolucyjna a ewolucyjna- mówił Marek Łabęda z firmy Promag.

Eksperci podkreślali, że systemy składowania skupiają się na szybkości. Jednak kluczowe w rozwoju intralogistyki jest oprogramowanie, zintegrowany system i sterowanie. Dowodzono, że rozwinięty obszar informatyzacji pozwala identyfikować problemy magazynowe zdalnie co ułatwia utrzymanie płynności łańcucha dostaw.

Roboty AGV

Roboty AGV to nadal stosunkowo nowy trend w magazynach. Jednak jak zauważyli eksperci ostatniego panelu konferencji pt.: Roboty AGV, zapotrzebowanie na te rozwiązania wciąż rośnie a rynek rozwija się w szybkim tempie. – To zainteresowanie robotami AGV wynika z próby znalezienia rozwiązania problemów personalnych - mówił Jacek Zduniak z SSI SCHÄFER.

-Odchodzimy od ery wózków-pociągów, które jadą jasno wytyczonym szklakiem. Nadeszła era „taksówek” które muszą często wybrać drogę alternatywną optymalną dla szybkiego i bezpiecznego dotarcia do celu - dowodzili zgodnie paneliści.

Wskazywali jednak na ważny aspekt bezpieczeństwa tych urządzeń. - Żadne urządzenie nie jest bezpieczne jeśli nie jest zintegrowane odpowiednio i nie ma przygotowanej analizy ryzyka. – mówił Robert Jastrzębski z Europa Systems.

Z tą tezą zgodził się również Przemysław Degórski z Wobit – Kwestia bezpieczeństwa w przypadku robotów jest kluczowa. Osoby przebywające w jego otoczeniu muszą zaufać, że urządzenie będzie zachowywać się stabilnie i przewidywalnie. Musi być wyposażone w system, który pozwoli uniknąć kolizji – przekonywał.

Wskazywano, że najczęstszym  czynnikiem różnicującym roboty jest stopień zaawansowania.

Konferencja Smart Warehouse zakończyła trzeci, przedostatni dzień targów Modernlog.