Organizator:

Subcontracting Meetings online 2020 - podsumowanie

Podziel się

90 osób z 13 krajów wzięło udział w SUBCONTRACTING MEETINGS 2020, które odbyły się od 4 do 6 listopada. Ze względu na sytuację epidemiczną po raz pierwszy doroczne spotkania kooperacyjne w Poznaniu odbyły się online.

Zwykle SUBCONTRACTING MEETINGS towarzyszą Targom Kooperacji Przemysłowej, które organizowane są w Poznaniu w ramach bloku targów nowoczesnego przemysły ITM Industry Europe. Tym razem z uwagi na wprowadzone w kraju obostrzenia targi zostały przeniesione na rok 2021. Grupa MTP wraz z partnerem Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym zapewniła jednak dostawcom usług podwykonawczych oraz zleceniodawcom poszukującym outsourcingu dla części swojej produkcji narzędzie do spotkań internetowych. W trakcie SUBCONTRACTING MEETINGS odbyły się 142 bezpośrednie  indywidualne rozmowy online. Uczestniczyli w nich przedstawiciele firm z Polski, Białorusi, Bułgarii, Chin, Czech, Francji, Hiszpanii, Indii, Litwy, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Włoch.

Wśród prezentowanych ofert dominowały wszystkie typy obróbki metali, ale również maszyny, nowe technologie, oprogramowanie, usługi transportowe oraz szeroko rozumiane usługi dla przemysłu. W opinii uczestników wydarzenie to było bardzo pomocne w weryfikacji firm aktualnie działających na rynku oraz umożliwiło wygodne przeprowadzenie wstępnych rozmów z potencjalnymi kontrahentami.

Patronat nad wydarzeniem sprawują: Enterprise Europe Network i Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Kolejna edycja SUBCONTRACTING MEETINGS już  1-3.09.2021 r.